Tìm kiếm

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất
Sau khi học xong bài học, học sinh cần: - Hiểu Được Vũ Trụ cú kớch thước vụ cựng rộng lớn, trong hệ Mặt Trời và Trỏi Đất chỉ là một bộ phận bộ nhỏ của vũ trụ. - Hiểu và trỡnh bày được khỏi niệm về Hệ Mặt Trời và vị trớ của Trỏi Đất trong Hệ Mặt Trời. - Giải thớch được cỏc hiện tượng ngày – đờm kế tiếp nhau trờn Trỏi Đất, giờ trờn Trỏi Đất và sự lệch hướng của cỏc vật thể trờn bề mặt Trỏi Đất. - Biết sử dụng tranh ảnh, hỡnh vẽ, mụ hỡnh để trỡnh bày, giải thớch hệ quả của vận động tự quay quanh trục.

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố ngành giao

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Hiểu và trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải . - Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội đến sự phân bố và phát triển của ngành cũng như sự hoạt động của các phương tiện vận tải. - Biết phân tích mối quan hệ qua lại và mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội. - Biết liên hệ thực tế Việt Nam và ở địa phương.

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ HỘI

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ HỘI

 Những nǎm trước khi Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ra đời, các cuộc đấu tranh của công nhân đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống , tuy đã có ý thức giai cấp nhưng vẫn nằm trong phong trào dân tộc nói chung, Công nhân đấu tranh đòi thả nhà cách mạng Phan BộiChâu, để tang nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, hay đình công đòi thả Nguyễn An Ninh (19251926), thể hiện lập trường tư tưởng của họ chủ yếu là yêu nước, giải phóng dân tộc

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Learn JavaScript and Ajax with w3Schools


Fast, focused instruction for beginning Web developers W3Schools.com is the number one online education source for beginning Web developers. This attractive two-color book contains concise, highly focused tutorials in the proven W3Schools instructional format, with an easy-to-use reference of JavaScript Objects and the HTML DOM included. Novice developers will quickly learn to create interactive Web pages using the most popular Web scripting language. W3Schools is the top Google search result for instruction on JavaScript, HTML , CSS, and other key Web technologies; this book presents W3Schools tutorials in an easy-to-follow format for quick learning Features clear examples, simple explanations, and a thorough reference section covering JavaScript Objects and the HTML DOM Covers statements and comments

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Ca dao An Nghĩa Ai ơi! bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 79 ) Ân báo nghĩa đền = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8021 ) Ăn c


Ca dao ái quốc Ai đưa tôi đến chốn này Bên kia nhà xác, bên này nhà điên. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Hà Nội (Câu số 29537 ) Ai giàu thì mặc ai giàu Tớ về nhà tớ hái dâu chăn tằm Tớ chăn tằm lấy tơ tớ dệt May áo quần khỏi rét ai ơi Tham chi tấm áo của người Họ cho tớ mặc lại đòi tớ ngay = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 25579 ) Ai ơi! giữ phép nước ta Ai ơi thương lấy dân nhà một tông,

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Báo cáo nghiên cứu khoa học: CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁI QUÁT CỦA PHÁP LUẬT TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUÁ TRÌNH HỢP TÁC, HỘI NHẬP TRONG LĨNH VỰC PHÁP LUẬT


Quá trình hợp tác, hội nhập trong lĩnh vực pháp luật, cũng như trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn cần được lý giải tường tận . Trên bình diện lý luận, để phục vụ cho quá trình hợp tác, hội nhập trong lĩnh vực pháp luật có hiệu quả, trước hết cần phải làm rõ các đặc điểm khái quát của pháp luật trên thế giới.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Giáo trình: Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật . Những hoạt động này rất đa dạng được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp... Chính vì vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện hoạt động XDVB góp phần tăng cường chất lượng văn bản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước.